[CẬP NHẬT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024] Bán lẻ, Thép, Chăn nuôi dự kiến lợi nhuận hồi phục mạnh

[CẬP NHẬT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024] Bán lẻ, Thép, Chăn nuôi dự kiến lợi nhuận hồi phục mạnh

[CẬP NHẬT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024] Bán lẻ, Thép, Chăn nuôi dự kiến lợi nhuận hồi phục mạnh

[CẬP NHẬT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024] Bán lẻ, Thép, Chăn nuôi dự kiến lợi nhuận hồi phục mạnh

[CẬP NHẬT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024] Bán lẻ, Thép, Chăn nuôi dự kiến lợi nhuận hồi phục mạnh
Banner Quảng cáo uCustom

[CẬP NHẬT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024] Bán lẻ, Thép, Chăn nuôi dự kiến lợi nhuận hồi phục mạnh

Thống kê của FiinTrade cho thấy tính đến ngày 15/4/2024, có 216/1665 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 50,7% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường) đã công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, với LNST cả năm nay dự kiến tăng +20,6% (so với mức giảm -13,9% của năm 2023).

Trong đó, tăng trưởng sẽ chủ yếu đến từ nhóm Tài chính (+26,1%). Nhóm Phi tài chính dự kiến lợi nhuận đạt mức tăng trưởng thấp hơn (+8,5%).

Ảnh 1: Kế hoạch tăng trưởng LNST năm 2024 của 216 doanh nghiệp và ngân hàng

Xét theo ngành, nhóm dự kiến HỒI PHỤC hay DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Bất động sản, Công nghệ Thông tin, Xây dựng, Chăn nuôi nhờ kỳ vọng bối cảnh vĩ mô đã qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà hồi phục. Ngoại trừ CNTT và Chứng khoán, các ngành còn lại dự kiến có LN tăng trưởng trên nền thấp của năm 2023.

Ở nhóm có kế hoạch kinh doanh chưa khởi sắc, chủ yếu là các ngành phụ thuộc vào sự hồi phục về hoạt động giao thương hay Xuất khẩu như Vận tải thủy, Hóa chất, Logistics, Gỗ, Cao su, Phân bón; hay sự hồi phục về hoạt động sản xuất và sức tiêu thụ trong nước như Điện, Dầu khí. Tuy nhiên, với diễn biến giá dầu và bối cảnh ngành dầu khí hiện tại, kế hoạch kinh doanh 2024 của nhóm Dầu khí có vẻ hơi thận trọng.

Ảnh 2: Kế hoạch tăng trưởng LNST 2024 theo ngành (cập nhật đến ngày 15/4/2024)

 

Anh chị có thể tải file chi tiết tại đây ==> Tải file

Nguồn: Fiintrade