Hướng dẫn nộp tiền chứng khoán FPTs

Hướng dẫn nộp tiền chứng khoán FPTs

Hướng dẫn nộp tiền chứng khoán FPTs

Hướng dẫn nộp tiền chứng khoán FPTs

Hướng dẫn nộp tiền chứng khoán FPTs
Banner Quảng cáo uCustom

Hướng dẫn nộp tiền chứng khoán FPTs

Anh chị thực hiện nộp tiền chứng khoán thông qua các tài khoản trên

Lưu ý:

    - Chọn chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán FPT TP HCM.

    - Nội dung chuyển tiền: “ Nop tien vào TK 058Cxxxxxx của Le Van A”.

Ngoài ra, anh chị có thể thực hiện chuyển tiền thông qua tài khoản định danh hoặc ứng dụng của từng ngân hàng:
    - Ngân hàng Tienphongbank

    - Ngân hàng Vietcombank

    - Ngân hàng Viettinbank

    - Ngân hàng VPbank 

    - Ngân hàng Agribank

    - Ngân hàng Techcombank 

    - Nộp tiền định danh từ các ngân hàng khác thông qua ngân hàng VPbank

Chúc anh chị giao dịch thành công!