[CẬP NHẬT] STK ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - 28/03/2024 - Kỳ vọng tiêu thụ sợi sẽ hồi phục mạnh từ H2/2024

[CẬP NHẬT] STK ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - 28/03/2024 - Kỳ vọng tiêu thụ sợi sẽ hồi phục mạnh từ H2/2024

[CẬP NHẬT] STK ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - 28/03/2024 - Kỳ vọng tiêu thụ sợi sẽ hồi phục mạnh từ H2/2024

[CẬP NHẬT] STK ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - 28/03/2024 - Kỳ vọng tiêu thụ sợi sẽ hồi phục mạnh từ H2/2024

[CẬP NHẬT] STK ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - 28/03/2024 - Kỳ vọng tiêu thụ sợi sẽ hồi phục mạnh từ H2/2024
Banner Quảng cáo uCustom

[CẬP NHẬT] STK ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - 28/03/2024 - Kỳ vọng tiêu thụ sợi sẽ hồi phục mạnh từ H2/2024

1. Kết quả kinh doanh 2023

Năm 2023, kết quả kinh doanh của STK lao dốc do nhu cầu sợi sụt giảm mạnh. Doanh thu chỉ đạt 1.425 tỷ đồng (-32,6% YoY), lợi nhuận sau thuế chỉ đạt ~87 tỷ đồng (-64% YoY), hoàn thành lần lượt 66% và 34% kế hoạch.

 

Đơn vị: Tỷ đồng

Năm 2023

%YoY

%TH/KH

Tổng doanh thu

1.425

-32,6%

66%

Sợi tái chế

706

-29,1%

 

Sợi nguyên sinh

719

-50,5%

 

Lợi nhuận gộp

192

-48,6%

 

% Tỷ suất lợi nhuận gộp

13,5%

-4,2 đpt

 

Sợi tái chế

164

-50,3%

 

% Tỷ suất lợi nhuận gộp

23,2%

-4,6 đpt

 

Sợi nguyên sinh

28

-36,2%

 

% Tỷ suất lợi nhuận gộp

3,9%

-0,4 đpt

 

Doanh thu tài chính

31

+5,9%

 

Chi phí tài chính

54

+11,8%

 

Trong đó: Chi phí lãi vay

17

+90%

 

Chi phí bán hàng & quản lý

80,1

-4,2%

 

% Doanh thu

5,6%

+1,7 đpt

 

LNST cổ đông công ty mẹ

87

-64%

34%

 

Các thay đổi chính trong kết quả kinh doanh:

(1) Doanh thu ~1.425 tỷ đồng – giảm mạnh 32,6% YoY do cả tiêu thụ sợi và giá bán đều giảm sâu khi mua sắm quần áo ở hạ nguồn ảm đạm. Tổng sản lượng sợi bán ra của STK năm 2023 chỉ đạt ~27.790 tấn (-32,2% YoY). Giá bán bình quân chỉ đạt 51.200 VNĐ/kg sợi (-4,5% YoY).

(2) Lợi nhuận gộp đạt ~192 tỷ đồng (-48,6% YoY) – tương ứng biên lợi nhuận gộp ở 13,5% (giảm ~4,2 đpt so với 2022), chủ yếu do nhu cầu đầu ra thấp khiến STK không tăng được giá bán của 02 loại sợi, trong khi giá nguyên vẫn ở mức cao. Cụ thể:

Biên lợi nhuận gộp sợi tái chế năm 2024 chỉ đạt 23,2% (-4,6 đpt YoY) do giá bán giảm 5,3% YoY, trong khi giá hạt nhựa rPET tăng nhẹ (+1,9% YoY).

Biên lợi nhuận gộp sợi nguyên sinh tiếp tục duy trì ở mức thấp đạt ~3,9% (giảm 0,3 đpt YoY), chủ yếu do giá bán sợi chưa hồi phục, giá hạt nhựa PET vẫn giữ ở mức cao theo giá dầu.

 

2. Kế họach năm 2024

Đơn vị: Tỷ đồng

Kế hoạch năm 2024

%YoY

Doanh thu

2.703,5

+89,7%

Sợi tái chế

1.306,7

+85,2%

Sợi nguyên sinh

1.397,8

+94,2%

Biên lợi nhuận gộp

17,8%

+4,3 đpt

Lợi nhuận sau thuế

300,5

+242,3%

Doanh thu: Năm 2024 STK đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao đạt 2.703,5 tỷ đồng (+89,7% YoY) và 300,5 tỷ đồng (+242,3% YoY) – trong đó nhà máy Unitex sẽ đóng góp 23% doanh thu và 26% lợi nhuận (nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động từ Q3/2024). Động lực thúc đẩy chủ yếu đến từ sản lượng tiêu thụ hồi phục mạnh (đạt 39.000 tấn, +42% YoY).

Biên lợi nhuận gộp kỳ vọng đạt 17,8% (+4,3 đpt YoY) chủ yếu đến từ khả năng sinh lời của sợi nguyên sinh hồi phục, trong khi sợi tái chế giảm nhẹ. Cụ thể:

Sợi tái chế: Biên lợi nhuận gộp sợi tái chế kỳ vọng giảm 2 - 3 đpt YoY (đạt ~22% – 20%) chủ yếu do doanh nghiệp chủ động hạ giá bán để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Sợi nguyên sinh: Biên lợi nhuận gộp sợi nguyên sinh kỳ vọng cải thiện trung bình ~10 đpt (đạt ~14%) dựa vào kỳ vọng giá bán sẽ tăng dần theo nhu cầu, trong khi giá hạt nhựa PET đi ngang theo giá dầu.

 

Theo STK, các yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được kế hoạch gồm:

1) Tiêu thụ sợi sẽ hồi phục mạnh từ H2/2024, chủ yếu nhờ các nhãn hàng tăng cường nhập khẩu sợi khi: i) Tiêu thụ hàng may mặc kỳ vọng khả quan hơn trong H1/2025 và ii) Tồn kho của khách hàng trên đà giảm, và sẽ về mức cân bằng vào Q2/2024. Bên cạnh đó, nhà máy Unitex vận hành vào Q3/2024 sẽ giúp STK tăng công suất đúng thời điểm nhu cầu hồi phục (đóng góp thêm 17,5% công suất). Theo đó, sản lượng tiêu thụ sẽ đạt ~39.000 tấn (+42% YoY) – trong đó, tiêu thụ trong H2/2024 chiếm 62%

2) Doanh nghiệp sẽ cân nhắc giảm giá sợi tái chế để thúc đẩy tiêu thụ loại sợi này.

Đánh giá về kế hoạch này, em kỳ vọng STK có thể hoàn thành được ~80% doanh thu và ~85% LNST, do quan điểm thận trọng hơn về sản lượng và biên lợi nhuận gộp. Cụ thể,

Về sản lượng, nhu cầu sợi 2024 vẫn đang hồi phục chậm – tăng so với nền thấp ở năm ngoái nhưng chưa bằng năm 2022. Bên cạnh đó, khả năng tiêu thụ hàng may mặc H1/2025 cũng chưa có điểm sáng rõ rệt, khi tăng trưởng tiêu dùng của thị trường lớn là Mỹ dự phóng thấp hơn năm 2024.

Về biên lợi nhuận gộp, em dự phóng thấp hơn 1 – 1,5 đpt, dựa trên kỳ vọng giá bán sợi nguyên sinh khó tăng mạnh như kế hoạch của STK, do loại sợi này cạnh tranh cao về giá với sợi nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong 06 năm gần đây, chỉ có năm 2021 BLNG sợi nguyên sinh đạt mức cao nhất ở ~14% – thời điểm nhu cầu bùng nổ sau COVID nhưng Trung Quốc vẫn đang giãn cách.

Cập nhật Q1/2024: Sản lượng tiêu thụ đạt ~5.400 tấn (+4% YoY). Kỳ vọng Q2/2024 đạt 9.000 tấn (+9,9% YoY).

3. Các vấn đề khác

- Chia cổ tức: STK dự kiến sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%

- CBRL: Chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (92% bán cho Chủ tịch HĐQT và TGĐ), giá chào bán thấp nhất và cao nhất dự kiến: 18.300 VND/cp và 60.000 VND/cp.