[Cập nhật] - QNS - Cập nhật ĐHCĐ 30/03/2024 - Doanh số sữa đậu nành dự kiến phục hồi trong năm 2024

[Cập nhật] - QNS - Cập nhật ĐHCĐ 30/03/2024 - Doanh số sữa đậu nành dự kiến phục hồi trong năm 2024

[Cập nhật] - QNS - Cập nhật ĐHCĐ 30/03/2024 - Doanh số sữa đậu nành dự kiến phục hồi trong năm 2024

[Cập nhật] - QNS - Cập nhật ĐHCĐ 30/03/2024 - Doanh số sữa đậu nành dự kiến phục hồi trong năm 2024

[Cập nhật] - QNS - Cập nhật ĐHCĐ 30/03/2024 - Doanh số sữa đậu nành dự kiến phục hồi trong năm 2024
Banner Quảng cáo uCustom

[Cập nhật] - QNS - Cập nhật ĐHCĐ 30/03/2024 - Doanh số sữa đậu nành dự kiến phục hồi trong năm 2024

1. KQKD năm 2023:

 

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của QNS trong năm 2023 lần lượt đạt 10.021 tỷ đồng (+20,5% YoY) và 2.183 tỷ đồng (+69,7%), tăng trưởng nhờ sự hồi phục của mảng đường. Cụ thể:

Mảng đường: Mảng đường là điểm sáng trong năm 2023 nhờ (1) Sản lượng sản xuất phục hồi, (2) Hưởng lợi từ các biện pháp bảo hộ ngành mía đường của Nhà Nước đã hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm và (3) Giá bán đường thành phẩm giữ ở mức cao. Sản lượng tiêu thụ và giá bán đường của QNS trong năm 2023 lần lượt đạt ~222.000 tấn (+73% YoY) và ~18.184 đồng/kg (+18% YoY).

Mảng sữa đậu nành: Mảng sữa đậu nành ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm do nhu cầu tiêu thụ ngành sữa và các sản phẩm thay thế sữa trong nước chịu ảnh hưởng tiêu cực khi sức mua trong nước giảm. Sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành của QNS đạt 240 triệu lít (-9% YoY), sản lượng sụt giảm đã được hỗ trợ một phần bởi giá bán trung bình tăng ~3%, giúp doanh thu ít bị ảnh hưởng hơn (-7%).

2. Kế hoạch kinh doanh 2024:

QNS đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 khá thận trọng với tổng doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng (-14,4% YoY), lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng (-38,7% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.341 tỷ đồng (-38,6% YoY). Em đánh giá QNS hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh này trong 2024 với dự kiến tăng trưởng ở các mảng kinh doanh chính như sau:

Mảng đường: Sản lượng mía đường dự kiến tăng 15 – 20% YoY nhờ diện tích vùng nguyên liệu mía tiếp tục được mở rộng ~3.000 ha trong năm 2024. Hoạt động tinh luyện đường thành phẩm từ đường thô nhập khẩu hiện đình trệ do giá đường nhập khẩu và thuế nhập khẩu cao dẫn tới sản xuất không có lãi.

Mảng sữa đậu nành: Dự kiến sản lượng tiêu thụ sẽ phục hồi trong năm 2024 khi sức mua trong nước cải thiện, mục tiêu tăng trưởng sản lượng 9 – 10% YoY. QNS cũng có kế hoạch tăng chi phí bán hàng trong năm 2024 để tăng thị phần sữa đậu nành và quảng bá cho sản phẩm mới (dinh dưỡng thực vật và sản phẩm sữa đậu nành phục vụ nhóm khách hàng mục tiêu có thu nhập cao hơn).

3. Kết quả kinh doanh sơ bộ 2T2024:

Tổng doanh thu đạt 1.735 tỷ (+28% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ (+71% YoY), tương ứng đạt 19,3% kế hoạch doanh thu và 23,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024.

4. Một số thông tin khác:

- Kế hoạch đầu tư nhà máy ethanol sử dụng mật rỉ đường làm nguyên liệu đầu vào: Chi phí đầu tư dự kiến ~1.500 tỷ đồng, công ty đang thuê tư vấn cho dự án.

- QNS có kế hoạch tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu mía thêm ~3.000 ha mỗi năm từ diện tích 30.000 ha hiện tại, dự kiến tới năm 2027 – 2028 đạt 40.000 ha. Song song với đó, QNS cân nhắc việc nâng công suất nhà máy đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày từ mức 18.000 tấn mía/ngày hiện nay.

- Cổ tức năm 2023: Tiền mặt, tổng mức chia cổ tức năm 2023 đạt 4.000 đồng/CP.

- Cổ tức năm 2024: Tiền mặt hoặc cổ phiếu, tối thiểu 15% mệnh giá.

- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023: 3% số lượng CP đang lưu hành với mức giá tương đương với giá trị sổ sách của QNS vào cuối năm 2023.

- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024: QNS sẽ phát hành (1) 1% số cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng trong khoảng 7,5%-15% YoY, (2) 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng trong khoảng 15%-20% YoY, hoặc (3) 3% số cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng trên 20% YoY. Những cổ phiếu này sẽ được phát hành với giá tương đương với giá trị sổ sách của QNS tính đến cuối năm 2023 và có thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm.