[Cập nhật] IDC - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn

[Cập nhật] IDC - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn

[Cập nhật] IDC - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn

[Cập nhật] IDC - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn

[Cập nhật] IDC - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn
Banner Quảng cáo uCustom

[Cập nhật] IDC - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn

Doanh số cho thuê đất KCN có khả năng phục hồi, hỗ trợ tạo ra dòng tiền. IDC đã đạt được doanh số cho thuê đất KCN trong năm 2023 là 170 ha theo các hợp đồng và Biên bản ghi nhớ đã ký (vượt kế hoạch của IDC trong năm 2023 là 128 ha), chủ yếu từ các hợp đồng lớn với khách hàng FDI. Kỳ vọng doanh số cho thuê đất KCN sẽ ổn định trong năm 2024/2025, lần lượt ở mức 145/150 ha, nhờ quỹ đất có thể cho thuê còn lại lớn (khoảng 580 ha với khoảng 84% đã giải phóng vào cuối năm 2023).

Quỹ đất thương phẩm còn lại tính đến cuối Q3.2023 (ha)

Tỷ lệ bàn giao đất KDC và KCN cao hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của IDC sẽ tăng 35% YoY trong năm 2024 do  doanh số bán trước chưa ghi nhận vào cuối năm 2023 là khoảng 156 ha đất KCN (hơn 30 ha từ các Biên bản ghi nhớ trong năm 2022 và 126 ha từ các hợp đồng/ Biên bản ghi nhớ năm 2023), dẫn đến bàn giao đất KCN trong năm 2024 dự kiến sẽ tăng lên 110 ha so với 73 ha vào năm 2023 (không bao gồm ghi nhận hồi tố 33 ha ở KCN Quế Võ 2) và dự kiến doanh số KDC cao hơn, chủ yếu nhờ việc bàn giao 2,2 ha cho Aeon trong dự án mở rộng KDC trung tâm tại Long An.

Kỳ vọng phê duyệt đầu tư KCN Tân Phước 1 và Vinh Quang sẽ gia tăng quỹ đất KCN của IDC. Bên cạnh khoảng 580 ha diện tích cho thuê còn lại vào cuối năm 2023, kỳ vọng IDC có thể nhận được phê duyệt đầu tư cho KCN Tân Phước 1 (tổng diện tích 470 ha; tỉnh Tiền Giang) vào đầu năm 2024 và KCN Vinh Quang (tổng diện tích 350 ha; tỉnh Hải Phòng) vào năm 2025. Bên cạnh đó, kỳ vọng KCN Tân Phước 1 và Vinh Quang sẽ bắt đầu cho thuê đất KCN lần lượt vào năm 2026 và 2027. Ngoài ra, IDC đang kỳ vọng mở rộng tổng quỹ đất KCN thêm ít nhất khoảng 1.600 ha (ngoài hai dự án trên), điều này có thể hỗ trợ triển vọng dài hạn của IDC.

==> Trong năm 2024, em kỳ vọng IDC sẽ tiếp tục có dòng tiền mạnh từ việc cho thuê đất KCN của doanh nghiệp, triển vọng này khả quan đến từ khả năng của IDC trong việc thu hút các nhà đầu tư vốn FDI lớn (như Hyosung và PepsiCo trong năm 2022-2023) nhờ vào quỹ đất lớn, sạch tại các vị trí đắc địa. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp BĐS KCN thì quá trình phê duyệt và phát triển các dự án KCN trong tương lai chậm có thể là rủi ro mà nhà đầu tư cần theo dõi kỹ.